Samenwerkende partijen

Fier
Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier is expertisecentrum op het gebied van: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel/loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.
www.fier.nl

Centrum Kinderhandel Mensenhandel
Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel is onderdeel van Fier, en zet in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers. Er wordt gewerkt aan een grotere bewustwording, zowel onder het grote publiek als onder professionals. In het CKM bundelen professionals van verschillende instanties hun kennis en krachten, zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter kan worden gevoerd.
www.ckm-fier.nl

Terre des Hommes
Terre des Hommes streeft naar een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is. Onze aanpak bestaat uit preventie en bescherming en rechtshulp voor slachtoffers. Daarnaast zetten we kinderrechten op de publieke en politieke agenda.
www.terredeshommes.nl

Free a Girl
Free a Girl (voorheen Stop Kindermisbruik) werft fondsen om wereldwijd 15 partnerorganisaties financieel te ondersteunen bij het bevrijden, opvangen en rehabiliteren van meisjes uit de kinderprostitutie. De afgelopen 5 jaar heeft de stichting bijgedragen aan de bevrijding van 2.498 meisjes. Daarnaast draagt Free a Girl bij aan het oppakken en veroordeeld krijgen van mensenhandelaren en pooiers en vergroot de stichting het bewustzijn over de problematiek van mensenhandel en kinderprostitutie en de schaal waarop dit wereldwijd voorkomt. www.freeagirl.nl

Home of Change
Home of Change is een non-profitorganisatie die door middel van Safe Homes, werkvoorzieningen en samenwerking met andere organisaties hulp wil bieden aan vrouwen en kinderen die gevangen zitten in moderne slavernij. Home of Change werkt samen met de plaatselijke bevolking van landen en streeft naar cultureel relevante manieren om in de zelfredzaamheid van vrouwen en kinderen te vergroten. Hierin streven wij naar samenwerking met Nederlandse en lokale organisaties en bedrijven.
www.homeofchange.nl

CoMensha
CoMensha zet zich in voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel. Wij brengen slachtoffers in beeld. Dat doen we door anoniem over hen te rapporteren. Wij laten weten hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen en in welke sector de uitbuiting plaatsvond. Wij zorgen ervoor dat de slachtoffers opvang, zorg en hulpverlening krijgen.
www.comensha.nl

Stop the Traffik
Stop the Traffik is een internationale beweging die individuen, gemeenschappen en organisaties mobiliseert om een aanjager voor verandering te zijn in hun eigen omgeving. Zo strijden we gezamenlijk tegen mensenhandel.
www.stopthetraffik.nl