FAQ

Wat is mensenhandel?
Mensenhandel is uitbuiting onder een bepaalde vorm van dwang of misleiding, zowel in de seksindustrie als in andere bedrijfstakken, waaronder de horeca, land- en tuinbouw. Ook illegale handel in organen valt onder mensenhandel. Uitbuiting in de seksindustrie komt voor in onder andere de (raam)prostitutie, de escortbranche, en (kinder)porno-industrie. Het aanvankelijk instemmen met het verrichten van de werkzaamheden, betekent niet dat geen sprake kan zijn van mensenhandel. De onvrijwilligheid kan in een later stadium ontstaan.

Komt mensenhandel in Nederland voor en in welke sectoren?
Mensenhandel komt in Nederland in verschillende sectoren voor. Met name in de horeca, land- en tuinbouw en de seksindustrie. Ook in de au-pair sector en in de bouw- en industriesector komt mensenhandel voor.

Waar komen slachtoffers van mensenhandel vandaan?
Volgens de cijfers die bekend zijn, zijn slachtoffers grotendeels afkomstig uit het buitenland. Ongeveer een derde komt uit Nederland. Met Loverboyslachtoffers doelt men overwegend op de groep afkomstig uit Nederland. Loverboys zijn mensenhandelaars die met vaak verleidingstechnieken meisjes de prostitutie in werken.  Het overgrote deel van de slachtoffers dat geregistreerd is, is vrouw. Maar ook mannen en helaas kinderen vallen ten prooi aan mensenhandelaren.

Op welke schaal komt mensenhandel in Nederland voor?
Dat is heel lastig te zeggen. Niet alle instanties die te maken krijgen met slachtoffers van mensenhandel melden dit. Daarnaast: mensenhandel vindt plaats in het verborgen circuit. Veel slachtoffers worden niet gezien en/of melden zichzelf niet. Er is veel verborgen leed. CoMensha, die slachtoffers in Nederland registreert, geeft aan dat in 2012 opnieuw sprake is van een stijging van het aantal aangemelde slachtoffers van mensenhandel. CoMensha ontving 1711 aanmeldingen, wat een stijging inhoudt van 40% ten opzichte van het jaar 2011. Waarschijnlijk vormen deze cijfers slechts het topje van de ijsberg.

De landen top tien van geregistreerde slachtoffers van mensenhandel was in 2012:

Nederland: 428
Bulgarije: 303
Hongarije: 217
Roemenie: 129
Nigeria: 95
Polen: 67
Sierra Leone: 60
Guinee: 47
Macedonie: 28
China: 21

In 2010 en 2011 stond Nigeria overigens op de tweede plaats. Waarschijnlijk zijn er meer slachtoffers, maar niet iedereen wordt gesignaleerd, geïdentificeerd en gemeld bij CoMensha.

Met betrekking tot minderjarigen: in 2012 zijn 209 minderjarige slachtoffers gemeld bij CoMensha. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, maar instellingen die te maken krijgen met minderjarige slachtoffers zijn (nog) niet verplicht om slachtoffers te melden bij CoMensha.

Is mensenhandel hetzelfde als mensensmokkel?
Nee. Mensenhandel moet onderscheiden worden van mensensmokkel. Bij mensensmokkel wordt illegaal een staatsgrens overschreden. Dit geldt als misdrijf tegen de staat. Bij mensenhandel worden mensen voor economisch gewin uitgebuit. Dit geldt als een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid. Bij mensenhandel wordt wel vaak mensensmokkel gebruikt om mensen Nederland binnen te krijgen.

Hoe herken ik mensenhandel?
Mensenhandel gaat altijd gepaard met een vorm van dwang. Dwang kan onder andere bestaan uit dreiging met geweld, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie. In veel gevallen van mensenhandel wordt het paspoort van het slachtoffer ingenomen.